• VERTROUWELIJK
  • ANONIEM
  • GRATIS
  • ZONDER VERPLICHTINGEN

Hoe werkt de test?

De test bevat in totaal 20 korte stellingen.
De eerste 18 stellingen dienen beantwoord te worden met eens, neutraal of oneens.
Bij de laatste twee stellingen moet je een rapportcijfer geven.

Let op: na ieder antwoord kan je maximaal één vraag terug.

Geef vervolgens extra gewicht aan de voor jouw belangrijkste stellingen. Je kunt aan maximaal 3 stellingen extra gewicht toekennen, dit extra gewicht wordt meegenomen bij het berekenen van het resultaat.

Als alles ingevuld is, klik je op "Resultaat".
De uitkomst zal een symptoom weergeven: geen koorts - verhoging - koorts - hoge koorts.
Tegelijk met de uitkomst van de test zie je een persoonlijke code, noteer deze code! Alleen met die code is toegang tot jouw antwoorden mogelijk. Geef deze code door aan The Lime Tree via het contactformulier.

Pas ná het toesturen van deze gegevens hebben wij inzicht in jouw resultaten. Met de antwoorden van alle teamleden kunnen wij een analyse maken. Daardoor ontstaat inzicht in mogelijke knelpunten. Die analyse en een - anonieme - versie van het overzicht zijn de basis voor het vervolg. Dat kunnen individuele gesprekken zijn of een bijeenkomst met het hele team of met deelgroepjes. We komen daarvoor "naar je toe".